Statistik om näringslivet i Lidköping

Antal nystartade före per år

Statistik hämtat från Bisnis analys

Kommunrapport från SCB: kommunrapport 2016

Infrastruktur
Här hittar du information om det västsvenska paketet, läs hela presentationen här.

Kommunikationer
Fartygstrafikens framtid, EU’s inre vattenvägar., regeringens sjöfartsstrategi.

Tillväxt 
Rapport om lönesummor i Lidköping tema rapporten, 150611tyrenslönesummor
Handelns utveckling i Lidköping, här hittar du rapporten

Rankingar
Information från Fastighetsägarna om fastighetsföretagarklimatet, här hittar du rapporten.

Fastighetsföretagarklimatet i Lidköping (2014), Lidköping 2014.

Insikt
Insikt –  En servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, här hittar du rapporten

Handelstrategi
Tillväxt Lidköping tillsammans med fastighetsägarna och handelsrådet har tagit fram ett förslag till en ny handelsstrategi, Handelsstrategi för Lidköping

Ungdomskollen 2015

 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid en rapport från Västsvenska Handelskammaren, 150506Ungdomskollenhandelskammaren2015