Tillväxt Lidköping tillsammans med Handelsrådet bjuder in samtliga intresserade av handel och stadsutveckling till ett gemensamt uppstartsmöte

Mötet är ett utmärkt tillfälle att träffa andra företagare och diskutera idéer och tankar hur vi tillsammans kan utveckla Lidköpings handel. Vi utlovar, förutom mingel, förslag på hur vi gemensamt skulle kunna samverka för att påverka stads- och handelsutvecklingen i Lidköping

Välkomna

[form anmalan-uppstartsmote]