Styrelsen i Tillväxt Lidköping AB

IMG_1964

Thomas Fröjd, Vd Fröjdia AB (ordf)
När kommun och näringsliv ”krokar arm” och riktar sin samlade energi mot gemensamma mål, ökar förutsättningarna för ett sprudlande näringsliv i tillväxt.Vilket är bra för alla kommuninvånare och samhälle i stort.

 

IMG_1974

Stefan Ericsson, Vd Dina Försäkringar Lidköping (ledamot)
Tillväxt Lidköping AB är ett nytt och spännande grepp för att öka förståelsen mellan näringsliv och kommun, överbrygga hinder och skapa ett positivt och framåtsyftande samarbete för Lidköpings utveckling.

 

Erling Håstrand, Sparbanksstiftelsen Lidköping (ledamot)

 

Erica_L

Erica Lindgren, Vd Apotek Vita hästen AB (ledamot)
Som född och uppvuxen i Lidköping är jag stolt och glad över att vi har en vacker stad med mycket på gång. Här spirar engagemang och idéer. Lidköping är en småstad med framåtanda och Tillväxt Lidköping bidrar till att ytterligare få fart på utveckling och etableringar.

 

IMG_1990

Jan Fransson, kommundirektör Lidköpings kommun (ledamot)
Genom Tillväxt Lidköping AB får vi en sammanhållen länk mellan kommunen och Näringslivet. Detta gör att vi i den globala konkurrensen kan skapa förutsättningar för snabba men också strategiskt viktiga beslut för att säkerställa en bra tillväxt.

 

IMG_1982

Kjell Hedvall, politiker/kommunalråd Socialdemokraterna (ledamot)
Att de lokala företagen tar ansvar att utveckla Lidköpings näringsliv för en starkare och bättre kommun.

 

IMG_1939

Bertil Jonsson, politiker/kommunalråd Moderaterna (ledamot)
Vi vill erbjuda raka och snabba kontakter mellan företagen och kommunen och mellan företagen.

 

IMG_1959

Peter M Larsson, Vd (adjungerad)
En unik lösning med ett gemensam ägt näringslivsbolag som innebär att vi tillsammans gör ”varandra bra”. En stor möjlighet att utveckla Lidköping som etableringsort och att konkurrera med övriga kommuner.