Nyhetsbrev

Mars | 2014

Marknadsbild

Strategi för handel och nyföretagande

Handel har flera effekter på Lidköping t.ex. skapar den instegsjobb för unga människor. Ett stort utbud av butiker och tjänster ökar Lidköpings attraktivitet som besöksmål och är en anledning till att människor vill besöka och konsumera i Lidköping, en attraktiv handel ökar dragningskraften för Lidköping som bostadsort vilket bidrar till att attrahera nya invånare samt utgör en levande del av Lidköpings identitet.

Nu börjar arbete med att fram en ny strategi för all handel i Lidköping…Läs vidare

Nyföretagandet minskar i Sverige enligt den senaste statistiken, detta är något som vi måste försöka ändra på. En av de viktigaste faktorerna för tillväxt är att det startas nya företag som genererar nya arbetstillfällen och skattekraft till kommunen…

Läs vidare

Whitahjorten

Noterat

Restaurang Whita Hjorten har vunnit ett prestigefyllt pris, Årets Nära Gastronomi – vi gratulerar!

Unga jobb
Sparbanken Lidköping
genomför en satsning ”unga jobb” med syfte att fler unga skall få en möjlighet till en första arbetslivserfarenhet genom praktik för mer information

Nytt samarbete med ITM Worldwide
Tillväxt Lidköping har påbörjat ett samarbete medExportstiftelsen/ ITM i syfte att kunna erbjuda medlemsföretag en möjlighet att delta i seminarier om strategier för export, bearbetning av nya marknader och affärskulturer. Seminarierna leds av några av världens mest kända auktoriteter inom respektive område. För medlemmar i Tillväxt Lidköping är seminarierna kostnadsfria. Missa inte seminarierna!

 

Simbin

Nya medlemmar

Life Hälsobutik AB, hälsokost

ITM Worldwide, exportsäljarutbildning

Simbin Studios AB, spelutvecklare

Grevegården, trädgård och människa

Akustikverkstan AB, konsultföretag inom akustik

Fons Trompenaars

Affärsmöte och aktiviteter

Kalender 17 Mars | Starta eget information

Läs mer

Kalender 26 Mars | Lunchmöte Magdalena Forsberg

Läs mer

Kalender 8 April | Upphandlingar hur går de till?

Läs mer

Kalender 9 April | Rådslag och årsmöte för Bolagsrådet

Läs mer

Kalender 9 April | Lunchmöte ”Affärsjuridik/avtal” i samarbete med Connect Väst

Läs mer

Kalender 14 April | Starta eget information

Läs mer

Kalender 6 Maj | Seminarium "Managing across cultures"

Läs mer

Kalender 7-8 Maj | Seminarium "International Trade Marketing & Strategies"

Läs mer

Kalender 9 Maj | Seminarium "Change Management Simulation Seminar"

Läs mer

Kalender 22 Maj | Lunchmöte Boris Lennerhov

Läs mer

Namnteckning