Skillnaden mellan dröm och mål

Den 26 mars var vi 130 stycken som hade förmånen att få lyssna till Magdalena Forsberg och hennes helt makalösa karriär som ledde till att hon är världens bästa skidskytt genom alla tider. Det var mycket som var intressant och inspirerande av det hon förmedlade, men det jag fastnade mest för var hennes definition på skillnaden mellan mål och dröm.

Citat ”Skillnaden mellan mål och dröm är inställningen och arbetsinsatsen som personen, organisationen eller företaget är beredd att satsa för att nå målet. Om du inte är beredd att satsa vad som krävs är det inget mål utan endast en dröm”. Mycket ligger med andra ord i attityden, vissa klarar det, andra inte.

Nu är det dags att vi tillsammans driver på utvecklingen av Lidköpings kommun. Två av målen som finns är 45 000 invånare och dubblad besöksturism år 2030. Vad innebär detta konkret och vad måste göras för att nå målet.

Idag är vi drygt 38 000 invånare och skall öka 7 000 till år 2030, en nettoinflyttning på ca. 440 individer/år.

Hur många jobb bör vi skapa, hur många nya företag eller etableringar skall ske, hur många bostäder bör vi bygga, hur skall kommunikationerna se ut m.m.?

Idag är det ca. 18 000 sysselsatta i olika jobb varav drygt 11 000 finns i privata företag. Om vi skall öka med 7 000 invånare kan man göra en uppskattning att det skall finnas drygt 3 000 ytterligare arbetstillfällen i eller inom pendlingsavstånd från Lidköping, vilket omsatt på årsbasis blir knappt 200 jobb.

Är detta möjligt, svaret är ja!

Men det innebär att vi måste få igång arbetet med att ta fram mål och planer på hur, när och vad som skall göras.

Vad kan vi i näringslivet göra?

Kroka arm med politiken och hjälpa till med utvecklandet av nya och befintliga företag. Till exempel genom att stötta och hjälpa nyföretagande, jaga etableringar, ta fram en plan för all handel, skapa nätverk och mötesplatser med syfte att lära känna varandra bättre och framförallt marknadsföra Lidköping som en självklar plats för att etablera sig.

Vill du vara med driva på utvecklingen kontakta oss!

Nu är det dags att vi satsar för att nå målet annars blir det bara en dröm….

 

Peter M Larsson