Handel i Lidköping förväntningar och farhågor

Drygt 60 personer medverkade i mötet den 27 augusti om utvecklingen av handeln i Lidköping. Det var både butiksinnehavare, krögare, service och tjänsteföretag, lärare och enskilda personer med intresse för handel som deltog i mötet. Med tanke på hur aktuell frågan är var det särskilt intressant att få höra olika tankar, synpunkter och idéer från publiken.
Många av frågorna och åsikterna har sin grund i de personliga farhågorna och förväntningarna vi har på centrumhandel, stadskärnans utveckling, Framnäs, Änghagen och Biltemas intresse att etablera sig m.m. Förväntningarna och farhågorna som nedtecknades på mötet finns sammanfattade i form av två s.k. ”ordmoln” (stort ord = många som uttryckt samma förväntan eller farhåga).

Oavsett vilka förväntningar eller farhågor vi har är det viktigaste att se möjligheter i framtida handel. Lidköping har alla möjligheter att bli motorn i västra Skaraborg både när det gäller handel och övrig tillväxt, men vi måste göra detta tillsammans. Ett första steg är att enas under samma flagga/organisation och driva handelsfrågorna där t.ex. i Tillväxt Lidköping AB. Här har vi en direkt kanal till två av våra högsta politiker.

Slutligen glöm inte historian ligger alltid bakom oss och framtiden framför oss.
Lidköping år 2030, 45 000 invånare, stark tillväxt inom näringsliv och en levande och utvecklad unik handel samt Sveriges bäst fungerande omsorg och bland det bästa boendet i Sverige!

 

lidbeckska_webb

 Foto: Alexander Berglund

 

Förväntningar

forvantningar_gron

 

Farhågor

farhagor_rod

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet