Lidköping; Sveriges attraktivaste kommun för företag, entreprenörer, investerare och människor med idéer som vill starta företag!

Mer än 2 700 olika mindre företag, en kommun som räknas till en av Sveriges 10 rikaste, en kuststräcka som inklusive öar, kobbar och skär är lika lång som Hallands, en av ytterst få kommuner som unga vill återvända till efter studier och/eller jobb, ett varierat näringsliv, en stadskärna som är unik, en stolthet och ett driv som är unikt för Västsverige, ett gemensamt näringslivsbolag med möjlighet att direkt påverka politik och näringslivsklimat. Förutsättningarna finns framför oss!

I december 2012 hade jag förmånen att få starta arbetet i det nystartade Tillväxt Lidköping AB. Syftet var och är att fungera som en lots mellan företag och kommunen, marknadsföra Lidköping, jaga etableringar samt att driva på näringslivsutvecklingen. 35 företag hade redan avtalat att de ville vara med och driva på näringslivsutvecklingen.
Utifrån de besök, möten och träffar jag haft med företagare, invånare, politiker och tjänstemän är det tydligt att man verkligen vill att det skall hända ”saker” i Lidköping.

Hur har det då gått och vad har hänt under året? Företagsbesök, mer än 150 företag (110 medlemsföretag) har jag träffat. Detta är nog den viktigaste delen av arbetet eftersom det är hos er företagare som vi får förslag, synpunkter och idéer på vad som bör göras och förändras. En av de viktigaste funktionerna i jobbet är att fungera som ”lots” och hjälpa till i kontakten med kommunen. Här har Tillväxt Lidköping varit direkt involverad vid ett flertal tillfällen t.ex. Asko, Lidan Marine, Sabels, Lantmännen, Grepen Fastigheter m.fl. Under året har vi även märkt en ökad förfrågan på lokaler och mark från företag som vill etablera sig eller vill utöka sin verksamhet. Målet har varit 5 etableringar sista halvåret, detta har vi uppnått. Dessutom har vi under året genomfört 6 affärs-/frukostmöten ute på företag, vilka har varit välbesökta. Slutligen har vi under hösten tillsammans med handlare medverkat i TV-reklam med syfte att marknadsföra Lidköping regionalt. ”Finalen” för året var Lidköpingsgalan, en fantastisk gala där vi var drygt 600 deltagare som firade goda prestationer. Övriga kommuner i Skaraborg har märkt att det händer saker i Lidköping, vilket är positivt.

Vad händer 2014?
”Uppväxling” av affärsmötena där vi vid några tillfällen kommer att bjuda in kända svenskar som föreläsare t.ex. Boris Lennerhov och Magdalena Forsberg. Framtagning av en handelsstrategi och rekrytering av en handelsutvecklare. Uppstart av befattnings- och branschnätverk och utökat samarbete med högskolor och Gothia Science Park, målet är att Lidköping blir en ”nod” i deras verksamhet. Fortsatt arbete med att påverka kommunens mål och ”styrkort” med syfte att få ett ännu bättre näringslivsklimat. Och slutligen skall vi naturligtvis genomföra en ännu bättre Lidköpingsgala.

Jag hoppas att ni vill fortsätta att vara med att utveckla Lidköpings näringslivsklimat till att bli ett av Sveriges bästa.

Med önskan om ett Gott Nytt år 2014 – full fart mot Sveriges bästa näringslivsklimat!

Lidköping 2013-12-29

Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB

Senast uppdaterat 31 december, 2013 by Peter Larsson

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet