Tillsammans gör vi Lidköping och Skaraborg starkare!

Fullsatt hörsal i biblioteket när Tillväxt Lidköping bjöd in kommunstyrelsens politiker till diskussion om näringslivsutveckling i Lidköping.

Det fanns en tydlig samsyn hos samtliga politikerna om vad de anser är viktigt för en fortsatt näringslivsutveckling i Lidköping. Bra infrastruktur och väl fungerande kommunikationer, ett väl utvecklat och nära samarbete med näringslivet, bra kommunal service och enkel och snabb hantering vid etableringar. En av frågorna som ställdes från publiken var kommunens beslut att bordlägga frågan om delfinansiering av E20.

Bra kommunikationer och infrastruktur är den enskilt viktigaste frågan som näringslivet vill få politikens hjälp att besluta om. Det är också här som det pågår ett intensivt lobbyarbete från alla Sveriges kommuner att få ansvariga politiker att satsa i sin kommun. E20 är och har varit den transportförbindelse som återkommande har engagerat både politiker och näringsliv i Skaraborg. Ett unikt samarbete mellan kommunerna, näringslivet, regionen och regeringen gav till resultat att ekonomiska medel avsattes för utbyggnad av 2 + 2 väg på E20.

Från näringslivets sida vill vi därför uppmana ansvariga politiker i Lidköping att ställa sig bakom den överenskommelse som är gjord och fatta beslut om delfinansiering.

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Handel i Lidköping betydligt bättre och mer balanserad än rikssnittet

Lidköping har en unik balans mellan de olika handelsområdena när det gäller omsättningens fördelning. Det visar en särskild utredning som Tillväxt Lidköping AB och Fastighetsägarna beställt från Handelns Utredningsinstitut (HUI).

– Handelns utveckling är en mycket viktig indikator på om invånare och besökare uppskattar utbud, tillgänglighet, närhet och stadens känsla. Ett försäljningsindex över 100 visar på att fler än kommunens invånare handlar i kommunen. Det finns många tankar och åsikter om hur handel bör planeras men HUIs statistik visar verkligheten. Lidköping utvecklar sin handel betydligt bättre än jämförbara kommuner och större städer med utbyggd externhandel. Det är därför särskilt glädjande att se hur handel har utvecklat sig i de olika handelsområdena Framnäs, centrumhandel (city) och Änghagen, säger Peter M Larsson, VD på Tillväxt Lidköping AB.

140901huistatistiklidköping

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade