Tillsammans gör vi Lidköping och Skaraborg starkare!

Fullsatt hörsal i biblioteket när Tillväxt Lidköping bjöd in kommunstyrelsens politiker till diskussion om näringslivsutveckling i Lidköping.

Det fanns en tydlig samsyn hos samtliga politikerna om vad de anser är viktigt för en fortsatt näringslivsutveckling i Lidköping. Bra infrastruktur och väl fungerande kommunikationer, ett väl utvecklat och nära samarbete med näringslivet, bra kommunal service och enkel och snabb hantering vid etableringar. En av frågorna som ställdes från publiken var kommunens beslut att bordlägga frågan om delfinansiering av E20.

Bra kommunikationer och infrastruktur är den enskilt viktigaste frågan som näringslivet vill få politikens hjälp att besluta om. Det är också här som det pågår ett intensivt lobbyarbete från alla Sveriges kommuner att få ansvariga politiker att satsa i sin kommun. E20 är och har varit den transportförbindelse som återkommande har engagerat både politiker och näringsliv i Skaraborg. Ett unikt samarbete mellan kommunerna, näringslivet, regionen och regeringen gav till resultat att ekonomiska medel avsattes för utbyggnad av 2 + 2 väg på E20.

Från näringslivets sida vill vi därför uppmana ansvariga politiker i Lidköping att ställa sig bakom den överenskommelse som är gjord och fatta beslut om delfinansiering.

Senast uppdaterat 12 september, 2014 by Peter Larsson

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet