Äntligen hade Gert Fylking sagt….

Idag fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om medfinansiering av E20. Detta är ett mycket viktigt besked för företagen att samtliga kommuner ställer sig bakom E20.