Cityklimatet, handel i Lidköpings centrum

För mer information: Peter M Larsson Tillväxt Lidköping AB, tfn: 0510-770305 eller Mattias Peterson Fastighetsägarna, tfn: 0500-466942

Ytterligare en rapport stärker tidigare rapporter att Lidköpings stadskärna står sig relativt väl jämfört med övriga Sverige. Det visar en särskild utredning som Fastighetsägarna tagit fram för Lidköping för perioden 2012-2013.

Hotell, restaurang, sällanköpsvaror och annan service ökar men dagligvaror minskar i förhållande till rikssnittet. Tidigare rapport från Handelns Utvecklingsinstitut (HUI) visade på stark försäljningsindex vilket även denna rapport kan bekräfta.           Denna ökning sker trots avsaknad av en handelsstrategi för Lidköping samt att förtätning av stadskärnan ännu inte påbörjats.

Rapporten bygger på insamlad statistik om försäljning/omsättning från 48 svenska städers stadskärnor som tagits fram av Fastighetsägarna.

Statistiken visar att 63 procent av undersökta stadskärnor minskar sin omsättning av sällanköp med i snitt 2,8 procent, här skiljer sig Lidköping genom en svag ökning 0,5 procent. Starkast utveckling finns inom ”övrig sällanköp”, 11 procent.

– ”Rapporten ger utrymme för olika tolkningar men en slutsats är att med en genomtänkt handelsstrategi, fortsatt arbete med utveckling av stadskärnan och en förtätning av centrum kommer statistiken att visa på ännu större tillväxt inom handel i Lidköping”, säger Peter M Larsson.

Undersökningens innehåll

Statistiken är sammanställd genom att inom en avgränsad yta (stadskärnan) mäta omsättning inklusive moms för handel. Detaljhandel är uppdelad i dagligvaror, sällanköp, övrig sällanköp, hotell och restaurang och annan service.

Hela rapporten kommer att presenteras den 4 december kl. 11:30 på                Senäte Fastigheter AB, Nya Stadens Torg 6.

För att få hela rapporten kontakta Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB, peter.larsson@tillvaxtlidkoping.se

 

 

city

Senast uppdaterat 17 december, 2014 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade