Lidköpingsnattens köld är hård, företagen gnistra och glimma…

Tillvaxt
Ett år går fort och mycket har hänt inom näringslivet i Lidköping. Utifrån diskussioner och kontakter med er företagare samt i rapporter kan man se att som helhet klarar sig företagen bra i Lidköping. Ett exempel på detta är Absolent AB:s börsintroduktion under hösten. Under året har vi genomfört 13 olika affärsmöten med i snitt 20 deltagare/tillfälle, medverkat i processen med överklagan av nya Hisingsbron i Göteborg, påverkat beslutsfattare att underlätta för trafiken som skall in på Jungmansgatan genom byggnation av en rondell, drivit på handelsfrågorna genom att anställa en handelsutvecklare och ta fram en handelsstrategi, sett till att nya informationstavlor placerats ut i industriområden, drivit frågan om medfinansiering av E20, genomfört en Lidköpingsgala med 540 deltagare och mycket, mycket mer. Vi var vid årets början 110 och är idag 141 medlemsföretag.

Men de absolut viktigaste frågorna är att underlätta för företag i tillståndsfrågor och etableringar genom ”en väg in”. Här har vi nu kommit en bit på väg men det finns mycket kvar att göra.
Kom ihåg att det är endast tillsammans som vi kan åstadkomma förändring.

Eftersom det nalkas jul har vi en önskelista för 2015

  • Stärka befintliga företag och attrahera nya etableringar till Lidköping
  • Stärka ”vi-känslan” i Lidköping
  • Ytterligare förbättrat företagsklimat
  • Snabbare och enklare hantering av tillståndsfrågor
  • Samordna och påbörja marknadsföring av Lidköping

Till sist vill vi tacka för ett bra samarbete och önska er en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Senast uppdaterat 18 december, 2014 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade