Handel

God mat från lokala producenter

En lördag för ett par veckor sedan gick jag runt och pratade med torghandlarna som bet ihop i den kalla februarivinden. Totalt var det nog 15-20 handlare denna dag. På det stora hela var de ganska nöjda med torget i Lidköping, inte minst i jämförelse med torgen i många andra städer.
I den torghandelsutredning för Lidköping som presenterades ifjol fanns flera intressanta förslag till förbättringar för torghandeln. Ett av dem var att skapa en Öppen saluhall på torget. I denna skulle finnas lokalt odlat eller lokalproducerat livsmedel.
Just nu undersöker vi möjligheterna att komma vidare med det förslaget under devisen God mat från lokala producenter.

Innovativ småstadshandel i Skaraborg
Tillsammans med övriga kommuner i Skaraborg är vi med i en större EU-ansökan för kompetensutveckling inom handel, besked i juni.

Se fler nyheter i Blogg, Handelsutvecklare, Okategoriserade

Etableringar, etableringar och inflyttning…

Den 6 februari blev det officiellt att butikskedjan Kjell & Co kommer att etablera sig i Lidköping och den 20 februari släpptes nyheten om Burger King. Detta är två av flera etableringar som de lokala fastighetsägarna tillsammans med Tillväxt Lidköping jobbat med under en längre tid. Det pågår sedan en längre tid ett målinriktat arbete med att locka fler företag till Lidköping. Fram till sommaren kommer vi att få besked från flera intressenter som vill etablera sig i Lidköping

Förutsättningen för att lyckas med etableringar är ett väl fungerande arbete mellan fastighetsägare, kommunens tjänstemän samt en politisk vilja. Detta arbete har kommit en bra bit på väg och fortsätter att utveckla sig positivt. Som information kan vi nämna att samtliga förfrågningar Tillväxt Lidköping får på lokaler och/eller mark regelmässigt skickas ut till Lidköpings fastighetsägare.
Kontinuerligt är det 1- 4 förfrågningar/månad från företag som vill etablera sig och söker nya lokaler eller mark. Sett till de senaste åren rör det sig om ca.10 etableringar/år vilket bidrar till näringslivsutvecklingen i Lidköping.

Vi vill särskilt framhålla det goda arbete som våra fastighetsägare gör i förhandlingar med nya etablerare – de är en direkt orsak till att Lidköping växer!

Lidköpings befolkning ökade med 347 personer under 2014 vilket offentliggjordes av SCB den 19 februari. En mycket positiv signal med tanke på att den skett utan särskilda marknadsföringsinsatser eller ökat bostadsbyggande. Tanken på vad som skulle kunna gå att åstadkomma med rätt marknadsföring och ett ökat bostadsbyggande är kittlande.

Träffar ni intressanta personer, företagare eller intressanta företag, fråga dem om de är intresserade av att veta mer om möjligheterna i Lidköping eller tipsa oss så kontaktar vi dem, ”Bli rich i Lich!”

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Excellent service…

Jag hade förmånen att för några år sedan lyssna på Bicky Chakraborty, ägare och Vd för Elite Hotels. Han beskrev sin filosofi när det gäller att få sin personal att leverera excellent service. Bl.a. nämnde han att han hade flera anställda med ursprung och bakgrund från Latin- och Sydamerika som han beskrev hade en särskild känsla och talang för service.

Efter att ha varit i Mexiko på semester och bott på hotell förstår jag vad han menar. Det var verkligen inspirerande att se hur personalen gjorde allt för att jag som kund skulle trivas och vilja komma tillbaka. Alltid ett leende, alltid glada och stolta över sitt arbete och sin bakgrund.

Som inflyttad till Lidköping måste jag säga att detta har vi även i Lidköping – ett välkommande sätt mot besökare och invånare. Lidköping är, skulle jag vilja säga, unikt med sitt positiva bemötande och sin stolthet.
Service och bemötande är det som skapar ett första intryck och dessutom förstärker viljan att komma tillbaka till platsen eller orten.
Detta är något som vi alla ytterligare kan förstärka och uttrycka – det är attityden som avgör resultatet.

Tillväxt Lidköping kommer under året att erbjuda ett antal tillfällen där det finns möjlighet att lära känna varandra bättre, få inspiration, skapa dialog, kunna påverka beslut och vara delaktig i utvecklingen av Lidköpings företagsklimat.

Vi ser fram emot att kunna leverera excellent service och ett utecklat samarbete under året.

Se fler nyheter i Okategoriserade, VD har ordet

Ökat samarbete på gång

Den 29/2 presenterade vi förslaget till Handelsstrategi för 50-tal intresserade. Beslut om handelsstrategi skall tas av kommunen under mars. För mer information om Handelsstrategin gå in på www.tillvaxtlidkoping.se/
I förra veckan träffades handlarna på Änghagen för att diskutera samarbete. Framför allt kom mötet att handla om olika möjligheter att under gemensam flagg marknadsföra sig för att locka kunder.
Uppslutningen bland handlarna var god och stämningen uppåt. Nu väntar vi på att få se resultatet av vad de kom fram till. Håll ögonen öppna senare i vår!
En fråga som engagerar och som diskuterats i Lidköping av och till ända sedan 2007 är trottoarpratarnas vara eller icke vara.  Förhoppningsvis kan vi komma i mål med den frågan det här året. Rätt hanterad bidrar den till en för besökaren attraktivare stadsmiljö!

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

Se fler nyheter i Blogg, Handelsutvecklare, Okategoriserade