Etableringar, etableringar och inflyttning…

Den 6 februari blev det officiellt att butikskedjan Kjell & Co kommer att etablera sig i Lidköping och den 20 februari släpptes nyheten om Burger King. Detta är två av flera etableringar som de lokala fastighetsägarna tillsammans med Tillväxt Lidköping jobbat med under en längre tid. Det pågår sedan en längre tid ett målinriktat arbete med att locka fler företag till Lidköping. Fram till sommaren kommer vi att få besked från flera intressenter som vill etablera sig i Lidköping

Förutsättningen för att lyckas med etableringar är ett väl fungerande arbete mellan fastighetsägare, kommunens tjänstemän samt en politisk vilja. Detta arbete har kommit en bra bit på väg och fortsätter att utveckla sig positivt. Som information kan vi nämna att samtliga förfrågningar Tillväxt Lidköping får på lokaler och/eller mark regelmässigt skickas ut till Lidköpings fastighetsägare.
Kontinuerligt är det 1- 4 förfrågningar/månad från företag som vill etablera sig och söker nya lokaler eller mark. Sett till de senaste åren rör det sig om ca.10 etableringar/år vilket bidrar till näringslivsutvecklingen i Lidköping.

Vi vill särskilt framhålla det goda arbete som våra fastighetsägare gör i förhandlingar med nya etablerare – de är en direkt orsak till att Lidköping växer!

Lidköpings befolkning ökade med 347 personer under 2014 vilket offentliggjordes av SCB den 19 februari. En mycket positiv signal med tanke på att den skett utan särskilda marknadsföringsinsatser eller ökat bostadsbyggande. Tanken på vad som skulle kunna gå att åstadkomma med rätt marknadsföring och ett ökat bostadsbyggande är kittlande.

Träffar ni intressanta personer, företagare eller intressanta företag, fråga dem om de är intresserade av att veta mer om möjligheterna i Lidköping eller tipsa oss så kontaktar vi dem, ”Bli rich i Lich!”

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet