Evenemang och handel gör Lidköping attraktivt

Evenemangen duggar tätt i Lidköping så här års.
Främst på näthinnan hos mig finns förra veckans folkfest – Vårmarknaden! I ett härligt väder samlades massor av människor i centrum för att shoppa, umgås – och kanske ta en groupie med Samir och Victor.

Ett par veckor tidigare hade Lidköpings öppna saluhall premiär. Regn i luften och gråkallt, men det tycktes varken handlare eller kunder bry sig om. Mycket folk kom till torget och gillade de närproducerade utbudet under tälttaket. I en enkät efteråt svarade handlarna att de var nöjda eller mycket nöjda med saluhallen denna dag.
Fler evenemang väntar. Närmast nästa helg med Kärleksfulla Lidköping med möjlighet till drop-in vigslar och kärleksfulla erbjudanden i handeln.
Under sommaren besöks vi av många turister.
Tillväxt Lidköping, Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle och Lidköpings Handelsråd har i år tagit fram ett späckat rabatthäfte som övernattande turister får. Tanken är att det ska få dem att känna sig extra välkomna, stanna längre och handla mer här.

Se fler nyheter i Blogg, Handelsutvecklare, Okategoriserade

Etableringar: fastighetsägare och kommunen – väl fungerande lika med framgång!

En av nycklarna till att få etableringar till en ort är att det finns fastighetsägare som engagerar sig och försöker hitta lösningar som är attraktiva och lockar nya företag till orten. De är lika viktiga när det gäller att erbjuda befintliga företag en möjlighet att utveckla sin verksamhet.
Lidköping har ett flertal fastighetsägare som kontinuerligt försöker att hitta lösningar t.ex. genom nybyggnationer, ny verksamhet i äldre lokaler, ombyggnation av befintliga lokaler, kombination av flera olika verksamheter i samma fastighet m.m.

Om Lidköping skall nå målet med 45 000 invånare år 2030 innebär det bland annat att vi tillsammans måste skapa ca. 3 000 fler jobb till år 2030.  I detta arbete har Lidköpings fastighetsägare en mycket viktig roll, de är en av förutsättningarna för att befintliga företag skall kunna utveckla sin verksamhet och att nya företag kan hitta lokaler i Lidköping.
Den andra parten vid etableringar är kommunen, som ansvarar för detaljplaner och tillståndsfrågor. Med en väl fungerande dialog, enkla och snabba processer blir Lidköping en förebild både lokalt, regionalt och nationellt. Här har vi påbörjat arbetet och kommit en bit på väg men det återstår mycket att göra innan vi blir en förebild.

Det händer saker när det gäller utvecklingen av torget, den 12 maj tog politikerna ett positivt beslut när det gäller att göra stadskärnan i Lidköping attraktiv. Det handlar bl.a. om att förstärka torget som mötesplats genom olika åtgärder.

Vi vill särskilt framhålla Lidköpings engagerade och drivande fastighetsägare – fortsätt det positiva arbetet!

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet

Sociala medier på vårt sätt!

Tillväxt Lidköping och Handelsrådet bjuder in till ett frukostmöte med Åsa Svensson från VeroModa och Tommy Jonsson från Cervera. På mötet får du höra hur de var och en på sitt sätt nått framgång med sociala medier. Du får handfasta tips om hur du kan göra för att synas och marknadsföra din verksamhet på ett snabbt och effektivt sätt.

Som avslutning skapar vi ett gemensamt evenemang på Facebook!
 
Sista anmälningsdag 19 maj

Tid: 2015-05-21, kl 08.15 – 09.45
Plats: Stadt.
Pris: Gratis
Vi bjuder på fika
Anmäl dig via denna länk

Se fler nyheter i Aktiviteter, Frukostmöte, Okategoriserade

Tillväxt Lidköping – Hur ökar vi takten?

Tillväxt Lidköping bjuder in till en allmän diskussion och debatt med kommunstyrelsens politiker om hur vi tillsammans ytterligare kan driva på näringslivsutvecklingen.

En attraktiv och hållbar tillväxt är en förutsättning för att kunna attrahera företag, entreprenörer, investerare och inflyttare till Lidköping.

För att kunna nå målet krävs att vi tillsammans diskuterar om vad som är möjligt att genomföra. Hur kan vi ”kroka arm” och ytterligare driva på utvecklingen, vilka beslut krävs, vilket underlag krävs m.m.

Tillväxt Lidköping bjuder därför in till en allmän diskussion och debatt om hur vi tillsammans når målet utifrån ett näringslivsperspektiv.

Tid: 2015-05-28, kl. 18:30 – 20:30

Plats: Stadsbiblioteket

Anmälan via denna länk

 

Välkomna

Peter M Larsson, Tillväxt Lidköping AB

Se fler nyheter i Aktiviteter, Okategoriserade

Affärsmöte för medlemmar

Superentreprenören Torsten Jansson kommer till Lidköping!
Från tryckta t-shirtar i Dingle via Sveriges största profilföretag till kungen av glasriket och 7 böcker.
Torsten Jansson är visionären som genom hårt arbete och en fantastisk entreprenörsanda nått de flesta mål.

Program
14:30 Samling New Promotion
15:00 Thomas Viksberg, Convinto ”Nyttja dina dolda resurser”
16:00 Torsten Jansson
17:00 Visning av New Promotions aktuella profilprodukter
18:00 Mat och dryck

Tid; 28/5 kl. 14:30 till ”långt in på kvällen”
Plats; New Promotion, Västgötagatan 255
Anmälan; johan@newpromotion.se, senast 10/5 (meddela ev. matallergi)

Detta är endast för medlemmar i Tillväxt Lidköping

Tillväxt Lidköping har fått 50 platser, först till kvarn gäller!

Se fler nyheter i Aktiviteter, Medlemmar, Okategoriserade