Etableringar: fastighetsägare och kommunen – väl fungerande lika med framgång!

En av nycklarna till att få etableringar till en ort är att det finns fastighetsägare som engagerar sig och försöker hitta lösningar som är attraktiva och lockar nya företag till orten. De är lika viktiga när det gäller att erbjuda befintliga företag en möjlighet att utveckla sin verksamhet.
Lidköping har ett flertal fastighetsägare som kontinuerligt försöker att hitta lösningar t.ex. genom nybyggnationer, ny verksamhet i äldre lokaler, ombyggnation av befintliga lokaler, kombination av flera olika verksamheter i samma fastighet m.m.

Om Lidköping skall nå målet med 45 000 invånare år 2030 innebär det bland annat att vi tillsammans måste skapa ca. 3 000 fler jobb till år 2030.  I detta arbete har Lidköpings fastighetsägare en mycket viktig roll, de är en av förutsättningarna för att befintliga företag skall kunna utveckla sin verksamhet och att nya företag kan hitta lokaler i Lidköping.
Den andra parten vid etableringar är kommunen, som ansvarar för detaljplaner och tillståndsfrågor. Med en väl fungerande dialog, enkla och snabba processer blir Lidköping en förebild både lokalt, regionalt och nationellt. Här har vi påbörjat arbetet och kommit en bit på väg men det återstår mycket att göra innan vi blir en förebild.

Det händer saker när det gäller utvecklingen av torget, den 12 maj tog politikerna ett positivt beslut när det gäller att göra stadskärnan i Lidköping attraktiv. Det handlar bl.a. om att förstärka torget som mötesplats genom olika åtgärder.

Vi vill särskilt framhålla Lidköpings engagerade och drivande fastighetsägare – fortsätt det positiva arbetet!

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet