Biltema kommer till Lidköping!

Biltema1

Igår blev det klart, en för Lidköping mycket viktig etablering, Biltema planerar att etablera sig i Lidköping.

Redan 2011 togs de första kontakterna med Buffin Real Estate Sweden AB som bygger och äger Biltemas varuhus. Lämplig mark hittades under 2014, därefter har Tillväxt Lidköping drivit frågan och koordinerat samverkan mellan politiker, tjänstemän, fastighetsägare och Biltema.

Nu vidtar en planprocess samtidigt som projekteringen påbörjas, inom 2 år bör vi kunna se den karaktäristiska ”blåvita byggnaden”.

För Lidköpings del är detta en mycket viktig etablering, efter IKEA är Biltema ett av de kedjeföretag som fungerar som magnet för handel. Dessutom kommer det att innebära att Lidköping kommer att få andra intressenter som vill etablera sig.

Orsaken till att vi lyckats med att få hit Biltema är en politisk vilja, positiva fastighetsägare samt en koordination och samordning – ”Tillsammans gör vi Lidköping starkare!”

 

Peter M Larsson

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Nyheter, Okategoriserade