Uppåt för handeln i Lidköping

Nya siffror från HUI visar att handeln i Lidköping fortsätter att öka. Försäljningen 2014 uppgick till 2 516 milj kr, en ökning med1,4 % jämfört med året innan. Det är sällanköpshandeln som ökar något, medan dagligvaror går jämnt upp. 
Försäljningsindex uppgår till 105 mot 106 året innan. När det gäller dagligvaror är försäljningsindex 106 (få 108). För sällanköpshandeln är index oförändrat 104. Index över 100 innebär att handeln är större än vad befolkningen är. 
Tittar man på fem års sikt har handeln i Lidköping utvecklats väl, från index 97 till 105.

Detaljhandeln i Lidköping HUI 2015

 

Senast uppdaterat 28 augusti, 2015 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter, Okategoriserade