Företagsklimat, vi måste bli bättre…

Den senaste tiden har det släppts två rapporter som rör företagsklimatet i kommunerna, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och landstings (SKL) respektive rapport. Båda rapporterna visar på en försämring alternativt att Lidköping står still i förhållande till tidigare år.

Svenskt Näringslivs undersökning bygger på svar från ca. 100 företag i Lidköping. Årets resultat visar på en kraftig försämring inom tre områden ”Kommunens konkurrens med företag, Allmänhetens attityder till företagande samt Skolans attityder till företagande”.
SKL gör en liknande undersökning som bygger på intervjuer med företagare som varit i kontakt med kommmunen i någon fråga (t.ex. brandtillsyn, bygglov, markfråga,miljö/hälsa eller serveringstillstånd). Även denna undersökning visar på en försämring förutom när det gäller miljö och hälsa samt hantering av serveringstillstånd där det istället är en tydlig förbättring.

Om Lidköping bättre skall kunna lyckas med etableringar, utveckling av befintliga företag och att skapa nya arbetstillfällen kräver det att vi får ett avsevärt bättre företagsklimat. Det måste för företagaren upplevas som enkel, snabb och rätt handläggning av tillståndsfrågor. Varje tillfälle och varje ärende som har med företagande att göra måste prioriteras och förbättras. Det handlar om att vi tillsammans med kommunen ”krokar arm” och ständigt jobbar med förbättringar.

Vi ser fram emot intensifierat arbete med kommunen angående företagsklimatet och en innhållsrik höst.

Senast uppdaterat 15 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet