Byggkranar och målstyrning…

Det är för lite byggkranar i Lidköping – det byggs för lite, finns för få lediga lägenheter och det finns för lite färdigplanerad mark för bostäder.
Efter Berlinmurens fall 1989 blev Berlin Europas största byggarbetsplats, med en ”skog” av byggkranar som sträckte sig mot skyn.
Lidköping är inte Berlin, men symboliken med byggkranar är viktig. Om vi skall ta kommunens mål om 45 000 invånare år 2030 på allvar, krävs det att vi på alla sätt uppmuntrar och stödjer bostadsbyggande.
 
För att styra mot målet krävs det att vi sätter oss in i kommunens mål och s.k. styrkort för att se hur vi tillsammans kan nå de olika målen. Den 19 november har vi ett rådslag som Bolagsrådet anordnar. Syftet är att ta fram ett förslag på vad som menas med ett ”varierat och hållbart näringsliv” samt vilka indikatorer/mätetal vi skall använda.
 
Vi vill därför uppmana alla som har möjlighet att anmäla sig till rådslaget den 19 november (särskild inbjudan kommer). Det är endast tillsammans som vi kan få byggkranarna att börja sträcka sig mot skyn i Lidköping.

Senast uppdaterat 15 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet