Nytt år, nya möjligheter, nya företag..

Ett nytt år ligger framför oss med fullt av möjligheter. För Tillväxt Lidköpings del innebär det att vi kommer än mer rikta in oss på att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling i Lidköping. Vi ser fyra områden som viktigast att kraftsamla till, ökat nyföretagande, tillväxt i befintliga företag, fler etableringar samt ökat bostadsbyggande. Tillväxt Lidköping kommer inte själv att kunna driva på utvecklingen i dessa områden utan det krävs att vi arbetar tillsammans.
Ett av dessa områden är ökat nyföretagande, utan nya företag kommer vi på lång sikt inte att skapa nya jobb. Från och med den 1 januari i år är Kerstin Wångstedt ny rådgivare på Nyföretagarcentrum i Lidköping vilket innebär att det blir en nystart för nyföretagandet.

När det gäller utveckling av befintliga företag kommer vi under året att påbörja ett projekt tillsammans med Högskolan i Skövde med syfte att hitta orsaker och samband till varför vissa företag har en stark utveckling när andra företag står kvar på samma plats.
Slutligen har vi fler etableringar och ökat bostadsbyggande, här har kommunen en mycket viktig funktion genom att skapa förutsättningar i form av översiktplanering, uppdaterade detaljplaner och enkel och snabb handläggning. Tillväxt Lidköpings roll i sammanhanget är att ”jaga” etableringar och underlätta i kontakter med kommunen.
En av de absolut viktigaste faktorerna som dels engagerar många företag/underentreprenörer och på kort sikt skapar många arbetstillfällen är att öka bostadsbyggandet. Detta är också den faktorn som har störst effekt för att nå målet 45 000 invånare i Lidköping år 2030. Här måste vi på alla sätt få fart på bostadsbyggandet.

Vi ser fram emot ett nytt år med nya möjligheter – tillsammans gör vi Lidköping starkare!

Senast uppdaterat 15 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet