Målbild 2030

Tänk dig att det idag är år 2030 och i Lidköping har följande hänt….
Inflyttningen har tagit fart och vi är 47 000 invånare, vilket innebär att vi överträffade kommunens mål om 45 000 invånare. Bostadsbyggandet har satt fart och staden är förtätad med olika typer av boendeformer. Hamnstaden är utbyggd och hänger fysiskt ihop med både centrum, Framnäs och Kronocampingen.  I anslutning till hamnstaden går det en långbrygga ut i Vänern med ett kallbadhus och en restaurang längst ut. På landbygden och i de mindre orterna i kommunen finns en väl fungerande service och utvecklad besöksturism.
 
Vi har ett varierat och hållbart näringsliv som har skapat över 3000 nya jobb. Nyföretagandet är högre än riksgenomsnittet, vi har en av Sveriges bästa företagsklimat och är kända för hur kommunen och näringslivet” krokar arm” och driver gemensamma utvecklingsprojekt. I Lidköping finns starka och utvecklande företagsnätverk/kluster. Nyetableringarna ökar och vi har en blomstrande handel där Lidköping är centrum i Skaraborg.
Våra politiker har tillsammans med näringslivet lyckats få till kollektivtrafik som gör att vi når Göteborg inom 1 timma. Det är enkelt att hitta, förflytta sig och att parkera i Lidköping.
 
Lidköping har blivit den största besöksorten i Skaraborg och vi har fördubblat antalet besökare och har över 200 000 gästnätter/år. Kållandsö med Läckö och Spiken har blivit en av Sveriges populäraste hållbara turistmål. 
Lidköping har flera återkommande unika arrangemang som stärker Lidköpings identitet och bygger på det historiska arvet. 
 
Är detta möjligt?!
Svaret är definitivt JA, men vi måste tro på målbilden  –  det är endast tillsammans som vi kan realisera målbilden.

Senast uppdaterat 15 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet