Rekrytering och kommunikationer

Att hitta rätt personal har en avgörande betydelse för utveckling av kommuner och näringsliv. Konkurrensen om personer med viss kompetens blir allt större, där storstäderna och orter med högskolor eller universitet har en fördel jämfört med övriga  kommuner i Sverige. Väl utvecklad infrastruktur och bra kommunikationer är en annan faktor som påverkar möjligheten att kunna rekrytera rätt personer.
Lidköping har idag vare sig egen högskola eller väl utvecklad infrastruktur men växer ändå vilket senaste statistiken från SCB visar.  2015 blev 39 014 inånare vilket är en ökning med 0,6 %  jämfört med 2014. Detta sker helt organiskt trots att det är brist på bostäder och avsaknad av marknadsföring av kommunen.
Med en väl fungerande kommunikation med Göteborg som innebär att vi närmare oss 1 timma i pendlingstid skulle Lidköping växa än mer. Om detta skall bli möjligt krävs att vi gemensamt engagerar oss och utvecklar befintliga eller hittar alternativa kommunikationslösningar.
Ett alternativ skulle kunna vara tåg som klarar drift med både diesel och el (luftledning) liknande bilbranschens elhybrider. Tekniken är inte ny utan används i flera länder där man vill få en ökad flexibilitet att nyttja befintligt järnväg optimalt. Vilket skulle kunna innebära att Kinnekulletåget använder diesel på Kinnekullebanan och el när de kommer ut på de större järnvägsnätet. Investeringen i befintlig järnväg blir betydligt lägre, nyttjandet mer flexibelt och transporttiden till Göteborg lägre.
Ett annat alternativ är att vi i väntan på ett bättre fungerande Kinnekulletåg ”chartrar” en direktbuss till och från Göteborg. Bekvämligheten blir bättre, transporttiden ungefär densamma som med dagens tåg och framförallt den går direkt mellan Lidköping och Göteborg, inga stopp.
Båda alternativen är möjliga men det kräver att vi tar tag i saken och ser till att det händer.

Senast uppdaterat 15 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet