IT-säkerhet och risker, vad kan ditt företag drabbas av

Tillväxt Lidköping och Ember AB bjuder in till ett inspirerande frukostmöte tisdagen den 25 oktober om IT-säkerhet och risker

Ember AB presenterar hur du som företagare kan arbeta förebyggande med IT säkerhet. Med stor sannolikhet har många företag redan drabbats utan att veta om det. Vi kommer att få en presentation av de 10 mest troliga och förekommande IT säkerhetsriskerna ditt företag kan drabbas av och hur du kan förebygga dem.
Ember är en IT-driftspartner baserad i Lidköping med driftansvar för kunder som Nestlé och AcadeMedia med flera.

Frukostmötet är kostnadsfritt och öppet för alla.

Tid: 2016-10-25, kl. 08:15 – 09:45
Plats: Ember AB, Fabriksgatan 4 (hänvisning finns vid entrén/”blå porten”)

[form anmalan-frukostmote-2]

 

Se fler nyheter i Frukostmöte, Okategoriserade

Ett kvitto på att Handelsrådet är på rätt väg

Lidköpings Handelsråd växer och blir starkare. Detta är betydelsefullt och gör att föreningen har möjlighet att spela en viktig roll som en samlande röst i frågor som rör Lidköpings utveckling mot en attraktivare handelsstad.
Sedan den 1 januari 2015 har antalet medlemmar ökat från 55 och är nu uppe i 85. Handelsrådet samlar förutom butiker numera också flera caféer, restauranger och frisörer i sina skaror.
Styrelsen är aktiv och har under ordföranden Thomas Karlssons ledning startat nya evenemang som t ex Tjejkväll, TREND-dagar och olika interna medlemsaktiviteter.
Andra frågor som nu är aktuella är julbelysning i centrum och året runt-öppna uteserveringar.
Ett starkt Handelsråd är viktigt för Lidköping. Att allt fler handlare söker sig dit är ett kvitto på att föreningen är på rätt väg!

Se fler nyheter i Blogg, Handelsutvecklare, Okategoriserade

Företagsklimat och rankingar

Årligen publicerar olika organisationer rapporter och rankingar om Sveriges kommuner. Den 20/9 släppte Svenskt Näringsliv sin ranking om det ”lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner”. 186 av Lidköpings ca. 1 700 aktiva företag har svarat på enkäten. Enkäten innehåller totalt 18 faktorer som delas in i tre delar vilka viktas olika tungt, statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen, ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen och slutligen frågor om service, tillämpning av lagar och regler, attityder och infrastruktur m.m. Rapporten bygger på hur företagaren upplever sin kommun i frågor som påverkar företaget direkt och indirekt.
Vissa frågor är svårare att påverka lokalt t.ex. vägnät, tåg- och flygförbindelser däremot kan vi påverka både nyföretagande, företagande och framförallt attityder. För Lidköpings del innebar det en kraftig försämring i rankingen jämfört med föregående år. Ett arbete har redan påbörjats i syfte att hitta nya och bättre arbetsformer, bättre dialog och samverkan samt en förbättrad kommunikation.

En mycket positiv nyhet är samarbetet som sker mellan AB Bostäder och fyra lokala företag.  Syftet är att utveckla området ”Uranus-Vulcanus”, parkeringen utanför Systembolaget i form av kombinationsfastigheter (parkering, handelsytor och bostäder). När detta blir verklighet kommer det att få en positiv påverkan på handel i centrum. Arbetsnamnet på detta projekt är ”entré syd”.

Som jag har sagt tidigare, det är endast tillsammans som vi kan utveckla Lidköpings näringsliv.

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet