Företagsklimat och rankingar

Årligen publicerar olika organisationer rapporter och rankingar om Sveriges kommuner. Den 20/9 släppte Svenskt Näringsliv sin ranking om det ”lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner”. 186 av Lidköpings ca. 1 700 aktiva företag har svarat på enkäten. Enkäten innehåller totalt 18 faktorer som delas in i tre delar vilka viktas olika tungt, statistik från Statistiska centralbyrån och Upplysningscentralen, ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen och slutligen frågor om service, tillämpning av lagar och regler, attityder och infrastruktur m.m. Rapporten bygger på hur företagaren upplever sin kommun i frågor som påverkar företaget direkt och indirekt.
Vissa frågor är svårare att påverka lokalt t.ex. vägnät, tåg- och flygförbindelser däremot kan vi påverka både nyföretagande, företagande och framförallt attityder. För Lidköpings del innebar det en kraftig försämring i rankingen jämfört med föregående år. Ett arbete har redan påbörjats i syfte att hitta nya och bättre arbetsformer, bättre dialog och samverkan samt en förbättrad kommunikation.

En mycket positiv nyhet är samarbetet som sker mellan AB Bostäder och fyra lokala företag.  Syftet är att utveckla området ”Uranus-Vulcanus”, parkeringen utanför Systembolaget i form av kombinationsfastigheter (parkering, handelsytor och bostäder). När detta blir verklighet kommer det att få en positiv påverkan på handel i centrum. Arbetsnamnet på detta projekt är ”entré syd”.

Som jag har sagt tidigare, det är endast tillsammans som vi kan utveckla Lidköpings näringsliv.

Senast uppdaterat 15 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet