Befolkningsprognos och riktad marknadsföring – ”syns man inte finns man inte”

Västra Götalandsregionen släpper kontinuerligt rapporter om befolkningsprognoser för regionens samtliga kommuner. Ur rapporterna går det att dra vissa slutsatser avseende vilka faktorer det är som har störst inverkan på nettoinflyttningen t.ex. storstad, kranskommuner till storstad, högskola eller universitet på orten och direkt tillgång till bra infrastruktur (motorväg, flygplats, järnväg, hamn). Detta är kända faktorer som de flesta rapporter och analyser brukar lyfta fram, flera av dessa faktorer talar inte till småstädernas fördel. För Lidköpings del pekar befolkningsprognosen på ett invånarantal om knappt 42 000 år 2030 vilket är en bit från målet om 45 000. Med andra ord om vi inte gör något når vi inte målet. I diskussioner som hörs brukar nybyggnation av bostäder kopplas ihop med marknadsföring. ”Vi kan inte marknadsföra Lidköping om det inte finns bostäder, respektive vi kan inte bygga bostäder om vi inte marknadsför Lidköping.”

Det hänger naturligtvis ihop men vi kan inte vänta på att marknadsföra Lidköping, det är dags att flera intressenter går ihop och påbörjar en marknadsföring som riktar sig mot den grupp som vi vill ska flytta till Lidköping. Och det vill till att vi i all den marknadsföring som finns sticker ut och träffar rätt målgrupp. Inom de kommande 2-5 åren kommer bostadsbyggandet att sätta fart i Lidköping och då måste även marknadsföringen hänga med.

Därför kommer Tillväxt Lidköping tillsammans med kommunen och övriga intressenter påbörja marknadsföring redan nästa år med syfte att på sikt påverka nettoinflyttningen i positiv riktning. Inledningsvis är målgruppen barnfamiljer som söker bättre livskvalitet. Allt eftersom nya större bostadsprojekt byggs ökas marknadsföringen.

Paralellt med detta sker naturligtvis ett fortsatt arbete med att leta nya etableringar till Lidköping.
Men vi behöver din hjälp, har du en idé hur vi skulle kunna nå presumtiva inflyttare vill vi gärna att du hör av dig.
Som sagt ”syns man inte finns man inte….”

Senast uppdaterat 15 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Okategoriserade, VD har ordet