En resumé av året som gått och framtiden som kommer…

Något är på gång och saker är på väg att hända i Lidköping, både när det gäller företagande och bostadsbyggande.
Det är idag drygt 250 företag som är med i Handelsrådet och/eller i Tillväxt Lidköping vilket är en ökning med nästan 40 företag jämfört med 2015.
H&M Home, Ergotech, Espresso House, Cubus, Max Mode med flera, hitintills i år är det mer än 20 företag inom främst handel som har etablerat sig i Lidköping. Varje nyetablering innebär minst en nyanställning däremot innebär Espresso House, Cubus och H&M Home upp emot 30 nya årsanställda.
När det gäller nyföretagandet kan vi märka ett ökat intresse både för rådgivning och informationsträffar.
Däremot har vi inte lyckats när det företagsklimatet, här finns det mycket kvar att göra.

Under 2017 kommer vi tillsammans med Högskolan i Skövde att starta en flerårigt projekt för befintliga företag vid namn”revitalisering”. Syftet är att utifrån statistik och intervjuer vetenskapligt kartlägga om det finns gemensamma faktorer som gör att vissa företag utvecklas snabbare än andra. I de flesta företag som verkat under många år finns ofta en tillväxtpotential.
Tillsammans med Campus Lidköping och Destination Läckö-Kinnekulle kommer vi att erbjuda frukostföreläsningar under våren inom varumärke, kommunikation och försäljning i digitala medier.
Slutligen vill jag informera om att det nu är klart med vårt integrationsprojekt som vi kommer att starta i början på nästa år.

Från Tillväxt Lidköping vill vi passa på att önska er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt år!

 

Fakta 2016 i siffror
  • Nyetableringar 22 företag
  • Nyregistrerade företag 291 stycken
  • Tillväxt Lidköping 172 medlemmar, Handelsrådet 81 medlemmar
  • 500 deltagare i 17 olika aktiviteter och arrangemang
  • 350 deltagare i våra öppna seminarier och föreläsningar
  • Chefsnätverk med 10 deltagare
  • 1-2 ärenden/vecka som företagslots (hjälp i tillståndsärenden mot kommunen)
  • Nyföretagarcentrum; 139 rådgivningar, 2 starta eget kurser och 10 informationsträffar

Senast uppdaterat 21 december, 2016 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet