Företagsklimat

Svenskt Näringsliv skickar ut enkäten om det lokala företagsklimatet till 71 000 företag och 13 000 politiker i alla landets kommuner. I enkäten ställs frågor om en rad faktorer som påverkar hur det är att driva företag, till exempel den kommunala servicen, attityder till företagande och kompetensförsörjning.

Företagsklimatet ser vi som en av de viktigaste frågorna att arbeta med och vi behöver underlag för vilka frågor och områden som bör förbättras.
Ni som fått enkäten, svara och ta chansen att bidra med just dina erfarenheter av företagsklimatet i Lidköping!
Den 22 maj publiceras resultatet på www.foretagsklimat.se

Senast uppdaterat 11 januari, 2017 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Nyheter