Digitalisering möjlighet eller ett hot

Utvecklingen med informationsflödet, tillgängligheten och datamängderna fullkomligt exploderar runt oss, oavsett var vi finns i världen. Maskiner, apparater, fordon och andra fysiska objekt kommunicerar både med varandra och med oss.
Marknadsföringen blir allt mer individualiserad och specialiserad och når oss i allt fler digitala kanaler. Ett exempel på detta är att när du googlat på något, dyker plötsligt specialerbjudanden om liknande varor eller tjänster upp på dina andra digitala plattformar.
När det gäller produktion av varor har tekniken med 3D-utskrifter nått så långt att allt fler material kan användas, samtidigt som allt fler kan utnyttja tekniken. Dessutom innebär en förbättrad automation och processtyrning att det inte längre är självklart att välja ett låglöneland för din produktion.
Handeln är en bransch som ofta diskuteras när det gäller digitalisering.
E-handeln växer idag med 12 till 15 procent per år i Sverige. Detta ställer särskilda krav på både digital närvaro och på att kunden ska kunna handla dina varor som han eller hon helst vill. Läs mer om den digitala handeln längre ner i nyhetsbrevet.

Tiden allt viktigare
Enligt vissa framtidsforskare blir tid en allt viktigare resurs i våra liv. Vi strävar hela tiden efter att använda dygnets vakna timmar på ett mer optimalt sätt. Även detta skapar möjlighet för de företag som erbjuder en förenkling av vardagen och metoder att använda tiden mer gynnsamt.

För Lidköpings del är det viktigt att hänga med i digitalisering och försöka vara delaktig på de plattformar där invånare och besökare finns och vill ha information. Vi vill därför uppmuntra alla företagare att fråga era kunder var och hur de hittar information om era produkter och tjänster. Ställ gärna dessutom frågan hur de vill köpa varan eller tjänsten.
Digitaliseringen är definitivt mer en stor möjlighet än ett hot, speciellt för de som anpassar sig.

Senast uppdaterat 27 februari, 2017 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet