Stark press på handeln

Handeln i Sverige förändras mer de kommande tio åren än den gjort de senaste 50 åren. Med digitaliseringen har konsumenten fått helt nya vanor och kan mycket enklare informera sig om bland annat varor och pris före köp.
Utvecklingen ökar konkurrensen och pressar ner både priser och vinster. I takt med digitaliseringen ökar e-handeln kraftigt. I år väntas den utgöra åtta procent av detaljhandelns totala försäljning, år 2025 väntas e-handeln utgöra 20 till 30 procent av detaljhandelns försäljning.
Andelen konsumenter som e-handlar sjunker idag rejält vid ungefär 50 års ålder. Fast behåller vi våra köpmönster från unga år stiger den brytpunkten hela tiden. Även detta driver på e-handelns tillväxt kraftigt. Värt att nämna är att åldersgruppen 50–65 år har störst disponibel inkomst av oss alla.

Läs rapporten i sin helhet på Svensk Handels hemsida.

Se fler nyheter i Blogg, Handelsutvecklare