Redovisning av fastighetsägarklimatet i Lidköping.

Organisationen Fastighetsägarna redovisar hur de lokala fastighetsägarna uppfattar att det är att äga, utveckla och investera i fastigheter i Lidköping – ett trendbrott, en förbättring har skett.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg