Lyfta i rankningen

Det finns en rad olika rankningar av kommuner i Sverige. Rankning som till exempel: Här är bäst att bo, Företagarkommun, Företagsklimat och Nyföretagarbarometern. Det gemensamma för dessa rankingar är ett försök att berätta hur kommunerna står sig mot varandra, både avseende faktiska faktorer och attityder till företagande. När det gäller statistiken mäts till exempel antalet nyregistrerade företag, tillgång till kompetens, infrastruktur, konkurrens från kommunen, företagens omsättningsutveckling och resultat.
I dessa mätningar brukar Lidköping placera sig i mittensegmentet, jämfört med alla andra svenska kommuner. Det finns förutsättningar till avsevärt bättre placeringar, men för det krävs bland annat ökad förståelse och en vilja till attitydförändring hos alla lokala parter.

Det finns vissa generella mönster i dessa rankingar. Storstäder och förorter till storstäder rankas oftast högt. Naturligtvis finns det faktorer som påverkar detta som universitet och högskolor i kommunen, tillgång till kompetens, utbyggd infrastruktur, väl fungerande ”science parks”/inkubatorer” samt stort utbud av varor och tjänster med mera.
Det finns även vissa små kommuner som sticker ut och återkommande placerar sig högt på listan över bra företagsklimat, däribland Vellinge, Trosa, Kävlinge, Laholm, Markaryd och Ängelholm och närliggande Vårgårda. Bland dessa mindre kommuner finns också faktorer som påverkar; till exempel en större trafikerad trafikled (E4, E6, E20) genom kommunen och/eller att de ligger nära större städer. Fast när det gäller nyföretagande går det inte att hitta generella mönster bland de bäst rankade småkommunerna. Här är det i stället andra faktorer som påverkar nyföretagandet.  Till exempel har Åre, Vellinge, Strömstad och Österåker varit med bland de 20 bästa kommunerna under flera år.

För Lidköpings del är utvecklingen inte tillräckligt bra i några av dessa mätningar och frågan är hur vi kan förbättra företagsklimatet och nyföretagande, samt attityderna till företagandet? Vad gäller nyföretagandet verkar något vara på väg att hända, då intresset för rådgivning har ökat senaste året. Men för att förbättra företagsklimatet krävs fortfarande mycket, mest avseende attityder till företagande. För även om vi ser att det även här håller på att förbättras (kortare handläggningstider), krävs mer.
Trots allt tror vi att detta lyft kommer, frågan är bara hur snart? Utan att lova för mycket tror jag att vi under de närmaste åren kommer att se en förbättring när det gäller Lidköpings placering i olika rankingar – framtiden är hoppfull, bara vi alla arbetar för detta lyft.

Senast uppdaterat 29 mars, 2017 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet