Insikt/Nöjd kund Insikt

Från 102 till 62 plats för Lidköpings kommun i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) senaste mätning ”Insikt/Nöjd Kund Insikt”. Undersökningen omfattar 147 kommuner och är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning.
Resultatet visar på en vändpunkt för Lidköping med en kraftig förbättring inom framförallt bygglov och mycket stark position när det gäller serveringstillstånd. Mycket positivt, bra jobbat!

Se fler nyheter i Nyheter