Lokal tillväxt och infrastruktur

Konjunkturutvecklingen ser fortsatt positiv ut, enligt statistik från de västsvenska företagen. Minskat antal varsel och en ökad konsumtion är bidragande orsaker, berättar Västsvenska Handelskammaren i sin senaste konjunkturindikator.

Det som sker allmänt i Västsverige gäller även specifikt för oss här. Våra kontakter och den information vi har tillgång till berättar att det går riktigt bra för många av våra lokala företag, speciellt de inom tillverkning, transport, bygg och tjänstesektor.
Tittar vi på de 60 företag i Lidköping som ökat sin personal mest mellan 2015 och 2016, ser vi en ökning på sammanlagt fler än 450 anställda. Samma tendens finns när det gäller omsättningsökning.

Goda exempel
Ett exempel på detta är TI Group Automotive Systems AB, som på ett år gått från 90 till 115 anställda och som har fortsatt god tillväxt. Några andra företag som det går bra för är KMT Precision Grinding AB och Eurofins två olika bolag som även de anställt fler. Bland tjänsteföretagen har vi Säkerhetstjänst i Väst AB, som för ett år sedan hade cirka 10 anställda, idag är de uppe i 30 anställda.  Akustikverkstan AB som 2013 var 4 anställda har idag 16 anställda och finns i både Stockholm och Göteborg. Ett annat litet företag med gott rykte är Lilla Labäck, som idag levererar grönsaker till Sveriges samtliga restauranger med en eller två stjärnor i Guide Michelin. Det finns med andra ord en tydlig lokal tillväxt hos många av Lidköpingsföretagen.

Fungerande infrastruktur krävs
En utmaning för företagen är dock att hitta rätt kompetens och få anställda att vilja pendla eller att flytta till Lidköping. Framförallt gäller detta personer som bor eller jobbar i Göteborg. Väl fungerande kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning för vår tillväxt. Idag fungerar inte Kinnekullebanans tågtrafik tillräcklig bra, vilket innebär en stor risk att förlora anställda som i längden inte vill eller orkar pendla. Kinnekullebanan har diskuterats och behandlats under många år, men är fortfarande inte åtgärdad. Kinnekullebanan är den viktigaste kollektivtrafiken vi har till och från Göteborg och fram till dess att den förbättras måste andra, tillfälliga lösningar hittas för att öka attraktiviteten i att arbeta i Lidköping.

Senast uppdaterat 28 april, 2017 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet