”Årets stadskärna” 2021

Stadskärnan är hjärtat i staden, för människor, handel och mötesplatser. Det är det mest intensiva området kommersiellt sett, men även socialt och kulturellt. Lidköping har en unik stadskärna med torg, närhet till vattnet, broar, rådhus och en välbevarad småstadsbebyggelse. I centrala Lidköping finns dessutom en väl fungerande mix av kommersiell och kulturell verksamhet samt en av Sveriges största gymnasieskolor i direkt anslutning till stadskärnan. Vi har därmed avsevärt bättre förutsättningar för en levande stadskärna än många andra av Sveriges städer.

Arbetet med att ta fram ett förslag på handlingsplan hur vi ska kunna vara med och tävla om titeln ”Årets stadskärna år 2021” har precis startat. Nu behöver vi förslag, synpunkter, idéer och engagemang från alla intresserade.
Nu handlar det inte i första hand om kommersiellt utbud eller att försköna miljön, utan snarare om hur vi gör för att få invånare och besökare att vilja besöka och uppehålla sig i stadskärnan.
Vad lockar unga, barnfamiljer, seniorer, funktionshindrade, föreningar med flera? Hur ökar vi delaktigheten och viljan att medverka? Hur utvecklar vi kvällsekonomin och tryggheten för restaurang- och krogbesökare kvällstid?
Vad tycker och känner de besökare och turister som kommer till Lidköping och vilken känsla vill vi att våra invånare och besökare ska få när de besöker stadskärnan?
Frågorna är många och svaren troligtvis än fler.
Under augusti testar vi en form av direkt delaktighet i anslutning till torget, där alla som vill får komma med förslag.

I arbetet för att få utmärkelsen Årets stadskärna ska vi kartlägga nuläget avseende utbud, tillgänglighet och gestaltning. Vi ska ta fram en organisation och ett förslag på finansiering, bestämma vad och hur vi ska mäta utvecklingen, hur vi ska dokumentera arbetet, knyta expertis till projektet och genomföra studiebesök till andra städer. Och framförallt ska vi ge förslag på en vision på vad det är vi vill med stadskärnan.

För att lyckas med detta arbete krävs stöd, hjälp och förslag från alla som är intresserade och som vill vara med och utveckla vår stadskärna, vår stad. Tillsammans gör vi Lidköping starkare.

Senast uppdaterat 26 februari, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Årets Stadskärna