Vad tjänar handeln på vår strävan att Lidköping ska få utmärkelsen Årets stadskärna?

Svaret är kort och gott – allt.

Detta eftersom allt som från och med nu görs ska ha som syfte att göra stadskärnan i Lidköping mer attraktiv. Utbudet av butiker, restauranger, caféer, kultur, med mera ska bli bättre. Tillgängligheten i form av skyltning, kommunikationer, öppettider, handikappanpassning ska förbättras. Attraktiviteten ska öka, så att besökarna upplever stadskärnan som vackrare och tryggare. Vi gör detta med fler evenemang och upplevelser som skapar liv och rörelse samt ett ger utrymme för ett bemötande som överträffar våra besökares förväntningar.
Allt det som handeln tjänar på.

För två veckor sedan utsågs Västervik till Årets stadskärna i Sverige. Utmärkelsen var skörden av ett mångårigt arbete. Och ett samarbete mellan fastighetsägare, handlare, andra näringsidkare och kommunen.
Resultatet är nu tydligt för Västervik; stora investeringar och lokala företagare som satsar. Det har kommit nyetableringar, kommunen har fått ett rekordhögt handelsindex, ökat antal gästnätter, levande stadsmiljö med tydliga stråk och en långsiktigt fungerande samverkan.
Västervik är ungefär lika stort som Lidköping. De blev bäst i Sverige. Det borde absolut vi också kunna bli.

Senast uppdaterat 26 februari, 2019 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Årets Stadskärna