Kartläggning arbetspendling

Kartläggning av personal som arbetspendlar till eller från Göteborg en eller flera dagar per vecka.

Bakgrund
I nyhetsbrevet som skickade ut i april informerade vi bland annat om Kinnekullebanan och utmaningarna med att arbetspendla till eller från Göteborg.

”En utmaning för företagen är att hitta rätt kompetens och få anställda att vilja pendla eller att flytta till Lidköping. Framförallt gäller detta personer som bor eller jobbar i Göteborg. Väl fungerande kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning för vår tillväxt. Idag fungerar inte Kinnekullebanans tågtrafik tillräcklig bra, vilket innebär en stor risk att förlora anställda som i längden inte vill eller orkar pendla. Kinnekullebanan har diskuterats och behandlats under många år, men är fortfarande inte åtgärdad. Kinnekullebanan är den viktigaste kollektivtrafiken vi har till och från Göteborg och fram till dess att den förbättras måste andra, tillfälliga lösningar hittas för att öka attraktiviteten i att arbeta i Lidköping.”

Kartläggning
Tillväxt Lidköping genomför en kartläggning bland företagen i Lidköping om hur många det är som arbetspendlar till eller från Göteborg.

Vänligen fyll i nedanstående formulär:

[ninja_form id=18]

Se fler nyheter i Nyheter