Många känner för stadskärnan

Att människor gillar och trivs i Lidköpings stadskärna är tydligt, när vi ser det stora intresset för att ge förslag till utveckling av stadskärnan (genom  glascontainern). Intresset var över förväntan, sammanlagt fick vi fler än 280 skriftliga enkäter och förslag från invånare och besökare i Lidköping.

Det som de som svarat är nöjda med i Lidköping är känslan av småstad, med en fin blandning av butiker och affärer. Torget med torghandel året runt uppskattas av både unga och äldre. Välskötta planteringar, blommor och växter samt det stora utbudet av caféer och restauranger är rejält uppskattat. Sammanfattningsvis är det många som tycker att Lidköping har en levande stadskärna med en närhet till det mesta.

När det gäller det som saknas eller finns för lite av är det framförallt utnyttjandet av närheten till vattnet.
Här ser flera gärna att vi tar bättre tillvara på vattnet, till exempel genom att skapa verksamheter och aktiviteter som mer tydligt knyter ihop vattnet (Vänern och Lidan) med centrum. Många uppskattar alla nuvarande aktiviteter, men ser gärna fler arrangemang och aktiviteter för att göra stadskärnan än mer attraktiv. Till exempel finns önskemål från barnfamiljer om någon form av flyttbar/tillfällig lekplats. Slutligen vill många ha bättre öppettider och möjlighet att nyttja parkeringsskiva i centrum.

Vi har även fått in en del riktigt spännande förslag till förändring och förbättring – vi presenterar dem när sammanställningen av alla enkäter och förslag är klar. Slutlig sammanställning kommer att presenteras på bland annat www.tillvaxtlidkoping.se

Se fler nyheter i Blogg, VD har ordet