Stadskärnan har utvecklats positivt!

En rapport över Cityklimatet för perioden 2015 till 2016 visar att stadskärnan i Lidköping har utvecklats positivt.  Omsättningen i stadskärnan ökade med 4,4 procent. Detta kan jämföras med genomsnittet för samtliga stadskärnor i undersökningen som ökade 3,6 procent.
Rapporten är framtagen av Fastighetsägarna och WSP och omfattar 52 stadskärnor i Sverige.  Rapporten presenterades av Mattias Petersson, Fastighetsägarna GFR, vid ett möte med Tillväxt Lidköping tidigare i veckan.

I rapporten mäts omsättning, marknadsandelar, verksamheter och arbetstillfällen i stadskärnan. Branscher som omfattas är dagligvaror, sällanköpsvaror, hotell & restaurang samt annan service.
De branscher som går bäst i stadskärnorna är dagligvaror, restaurang och annan service. Sällanköpsvaruhandeln är den bransch som utvecklas svagast. De senaste fem åren har antalet butiker i centrum ökat med tio procent. Antalet sällanköpsbutiker minskar, men det kompenseras av en ökning av restauranger, caféer och annan service.

För Lidköpings del visar rapporten att marknadsandelen för stadskärnans dagligvaruhandel är 14 procent, något mindre än snittet för de 52 stadskärnorna. Marknadsandelen för sällanköpsvaruhandeln ligger på en stabil nivå, 37 procent, vilket är betydligt högre än snittet, 26 procent. Även hotellen, 57 procent, ligger över snittet. Marknadsandelen för restauranger är 38 procent, vilket är något lägre, men omsättningen är klart stigande.

Den totala omsättningen i Lidköpings stadskärna uppgick 2016 till 945 milj. kr, vilket är 40 milj. kr mer än året innan. Värt att notera är också att antalet anställda ökar i samtliga uppmätta branscher.

Senast uppdaterat 30 november, 2017 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Blogg, Handelsutvecklare