Frukostmöte

Stort fokus på digitalisering

Förutsättningarna för konsumtion ser ljusa ut enligt HUI som spår att detaljhandeln i år växer med 2,5 procent i löpande priser, vilket är i nivå med fjolåret.
Handelns utmaning ligger snarare i branschens strukturomvandling. Digitaliseringens framfart förändrar snabbt förutsättningarna för många handelsföretag.
I Lidköping anordnas under våren flera möten för företagare som handlar om hot och möjligheter med digitalisering.

 • Det första hölls i morse då ett 70-tal företagare kom till Tillväxt Lidköpings frukostmöte för att lyssna till Oskar Alm, Mediamind som talade om smart digital marknadsföring.
 • Nästa möte är i kväll då Nyföretagarcentrum har ett seminarium på temat E-handel – för dig som startat eller funderar på att sälja på nätet.
 • Den 23 mars anordnar Lidköpings handelsråd och Sparbanken Lidköping ett frukostmöte om Butiksmarknadsföring i kombination med näthandel. inspiration till handlarna i fråga om hur de ska rusta sig när näthandel blir allt vanligare och deras butiker mer eller mindre blir ”show rooms” för de stora märkena.

Att döma av dagen stora tillströmning på dagens frukostmöte är intresset bland Lidköpings företagare stort för den här typen av frågor, vilket vi tolkar som att vi är på rätt spår i ämnesvalet.

Har du förslag till fler ämnen som du vill att vi tar upp på ett möte, här gärna av dig till någon av oss på Tillväxt!

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg

Personal Tillväxt Lidköping

Tillsammans blir vi starkare!

2018 har rivstartat för Tillväxt Lidköping. Vi har bedrivit vår verksamhet framgångsrikt i tre år med ca 180 medlemsföretag. Men vi skall bli ännu fler!

Sedan årsskiftet är jag ny på posten som VD. Detta ger oss möjlighet att nu ta ett omtag, utvärdera vad vi lyckats bra med och ännu viktigare vad Tillväxt Lidköping kan förbättra och förtydliga kring vår verksamhet.

För att på bästa sätt vara till nytta för våra medlemmar behöver vi skapa dialog. Dialog och förståelse mellan näringslivet och våra kommunala tjänstemän och politiska beslutsfattare.

Vi hoppas och eftersträvar att Tillväxt skall vara en lyhörd partner till företag i Lidköping. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera våra gemensamma framtida utmaningar.

Tillväxt Lidköping har ambitionen att ta tillvara näringslivets intressen och kanalisera dessa för att vi tror att tillsammans är vi starkare.

Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med er för att skapa ett starkare näringsliv i Lidköping.

Maria Källsson, VD Tillväxt Lidköping

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg, VD har ordet

Smart digital marknadsföring

Att ha full kontroll på sina digitala kanaler är idag ett måste. Kunderna finns på nätet och vi behöver nå dem i alla delar av köpresan, när de söker, när de läser, när de tittar på film och när de engagerar sig i sociala medier. För att lyckas med detta behövs både tid och kunskap, något som ofta är en bristvara idag på svenska företag. Detta seminarie är till för dig som vill lära dig mer om de olika kanalerna och hur de samspelar. Vilka fallgropar finns det och vilka sätt är bättre än andra. Allt från att utvärdera dagsläget till att ha en klar och tydlig digital strategi.

 • Svenskarna och Internet
 • Digital strategi
  • ställ rätt frågor
 • Söket är mer avancerat än någonsin
 • Google AdWords
  • arbeta smart och betala mindre
 • Inspirera och engagera på Facebook
 • Ta rätt beslut med rätt underlag
Om Oskar Alm
Oskar Alm arbetar som seminarie och utbildningsansvarig på Mediamind AB. Med över
13 års erfarenhet är Oskar en uppskattad och erfaren utbildare inom SEO och digital marknadsföring. Han har genomfört över 200 seminarier runt om i landet där han har gett företagare bättre kunskap om hur de kan arbeta både smartare och lönsammare med sin digitala marknadsföring.

Plats: Fajansen, Rörstrands museum. Ingång på sidan mittemot Apoteket Hamnstaden
Datum: 30 januari
Tid: 08.00-09.30

Kostnadsfritt för medlemmar i Tillväxt Lidköping och Handelsrådet. Övriga 150 kr

Anmälan på denna sida

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter