Stort fokus på digitalisering

Förutsättningarna för konsumtion ser ljusa ut enligt HUI som spår att detaljhandeln i år växer med 2,5 procent i löpande priser, vilket är i nivå med fjolåret.
Handelns utmaning ligger snarare i branschens strukturomvandling. Digitaliseringens framfart förändrar snabbt förutsättningarna för många handelsföretag.
I Lidköping anordnas under våren flera möten för företagare som handlar om hot och möjligheter med digitalisering.

  • Det första hölls i morse då ett 70-tal företagare kom till Tillväxt Lidköpings frukostmöte för att lyssna till Oskar Alm, Mediamind som talade om smart digital marknadsföring.
  • Nästa möte är i kväll då Nyföretagarcentrum har ett seminarium på temat E-handel – för dig som startat eller funderar på att sälja på nätet.
  • Den 23 mars anordnar Lidköpings handelsråd och Sparbanken Lidköping ett frukostmöte om Butiksmarknadsföring i kombination med näthandel. inspiration till handlarna i fråga om hur de ska rusta sig när näthandel blir allt vanligare och deras butiker mer eller mindre blir ”show rooms” för de stora märkena.

Att döma av dagen stora tillströmning på dagens frukostmöte är intresset bland Lidköpings företagare stort för den här typen av frågor, vilket vi tolkar som att vi är på rätt spår i ämnesvalet.

Har du förslag till fler ämnen som du vill att vi tar upp på ett möte, här gärna av dig till någon av oss på Tillväxt!

Senast uppdaterat 24 april, 2018 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg