Air Service Göteborg AB etablerar sig på Lidköping Hovby Flygplats

Ytterligare ett företag etablerar verksamhet på Hovby. Det är Air Service Göteborg AB som
öppnar en ny verkstadsdepå för service och teknisk bokföring av flygmaskiner i Lidköping.
Air Service Göteborg AB har idag sin verksamhet på Säve flygplats och är ett dotterbolag till
Svensk Pilotutbildning, och som nu utökar verksamheten med etableringen på Hovby. På sikt
planerar man även återvinning av uttjänta flygmaskiner.

– ”Vi har den senaste tiden märkt ett ökat intresse från flera företag att etablera sin
verksamhet på Hovby, och detta är det tredje kontraktet på kort tid som vi skriver”,
säger Anders Djup, VD för Lidköping Hovby Flygplats AB. ”Vi kommer i sommar att
renovera banan då vi räknar med ökad trafik, och är inte främmande för att bygga
ytterligare verksamhetslokaler om rätt hyresgäst dyker upp.” fortsätter han.

I kommunens förslag till översiktsplan pekas just området mellan flygplatsen och den nya
sträckningen av 44:an, ut som framtida verksamhetsområde för etablering av industri och
logistikföretag. Banan, som har den största kapaciteten i Västra Götaland efter Landvetter,
kan ta emot riktigt stora flygmaskiner och företag inom flygindustrin är därför särskilt
intressant.

Frågor kring detta pressmeddelande kan ställas till:
Anders Djup, VD Lidköping Hovby Flygplats AB, 0705 77 12 04, anders.djup@lidkoping.se
Titta gärna på www.lidkopingairport.com för mer information om flygplatsen

Senast uppdaterat 14 februari, 2018 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Nyheter, Pressmeddelande