Du som fastighetsägare kan tjäna på återvinning

Fastighetsnära insamling (FNI) av förpackningar och returpapper blir allt vanligare i Sverige, och bidrar till att hushållen sorterar mer och att större andel material återvinns. Du som fastighetsägare kan beställa hämtning av förpackningsmaterial av Renhållningen på Lidköpings kommun. Genom att byta ut några kärl för blandat avfall till förpackningsmaterial kan du få lägre kostnad, eftersom taxan för återvinningsmaterial är lägre än taxan för blandat avfall. Läs mer på kommunens sida.

Senast uppdaterat 28 februari, 2018 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Affärsverksamhet, Nyheter