Tillsammans blir vi starkare

Under årets första två månader har vi tillsammans med politiker och tjänstemän prioriterat att besöka Lidköpings företag ute i sina verksamheter. Vi har hunnit med ett tiotal. Fler skall det bli. Det är först genom att träffas och tala med varandra som ömsesidig förståelse kan väckas. Dialog kommer från grekiskan och betyder ”genom samtal” (källa wikipedia). Att jämföra med monolog, ett längre tal från en person. Vanligt i bland annat massmedia, undervisning, ståuppkomik, och i andra teatersammanhang – detta är inte något vi kommer prioritera. Den 3:e maj anordnar Tillväxt ett möte i Lidbeckska Huset – ett dialogmöte. Temat för mötet är – 45.000 invånare hur tar vi oss dit? Lidköpings kommun har formulerat som mål att vi till år 2030 skall vara 45.000 invånare. Hur ser vår stad ut då med bostäder, handel och vilka insatser krävs av oss alla inom näringslivet? Min uppmaning till dig som läser det här är att delta vid detta möte. Genom diskutera dessa frågor med beslutsfattare inom den lokala politiken, näringslivet och tjänstemän kan vi skapa en gemensam målbild, och förståelse för varandras utmaningar.

Låsta lägen och oförståelse är ofta grunden till konflikter, som den vi under lång tid sett i hamnen i Göteborg som kommit och skada en hel region. Vi tror på samtal och dialog i ett tidigt skede för att undvika liknande situationer i Lidköping. Här har Tillväxt en viktig funktion att fylla. Vi har ett gemensam utmaning inför framtiden; att få Lidköping att växa och våra företag att blomstra. Det gör vi bäst tillsammans.

Senast uppdaterat 24 april, 2018 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg, VD har ordet