Påskbild

Utvecklingen av Kartåsen blir alltmer påtaglig

Lidens trädgårdscentrum är i full fart med sin byggnation, detaljplanen för Biltema är klar och senast har planprogrammet för ytterligare handel och verksamheter på Kartåsen varit utställt för samråd fram till den 19 mars.

När samhällsbyggnad tagit hand om synpunkterna från samrådet, kan arbetet med första detaljplanen påbörjas och vara klar våren 2019.
Arbetet har bl a föregåtts av en handelsutredning som konsultföretaget Tyréns gjort. Utredningen fastslår att det finns marknadsförutsättningar för att utveckla externhandelsområdet Änghagen/Kartåsen, men betonar Centrums betydelse för Lidköpings attraktionskraft.

Konsulten trycker även på att Änghagen/Kartåsen har en tydlig utbudsprofil, att det finns tydliga handelsstråk i området och att barriären som nuvarande riksväg 44 utgör minskar.

Samhällsbyggnad bedömer att med den efterfrågan som finns idag skulle den nya marken området räcka ungefär fem år från att den första marken säljs. Intresset för Kartåsen är stort nu!

Magnus Franzén
Handelsutvecklare

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg, Handelsutvecklare

Påskbild

Små företag men av stor vikt

Små och medelstora företag präglar Lidköpings näringsliv. Det blev än mer tydligt vid det frukostmöte som Företagarna och Tillväxt stod värd för den 20:e mars. Företagarnas VD Günther Mårder presenterade rykande färsk statistik – 7 050 jobb i Lidköping är sprungna ur små och medelstora företag och av dem är 3 254 arbetstillfällen från mikrobolag (färre än 10 anställda). Små företag är av stor betydelse för den här kommunens välfärd idag och imorgon.
Så glädjande då att Nyföretagarbarometern som presenterades för två veckor sedan toppas av Lidköping i Skaraborg både procentuellt och i antal nya företag som är registrerade hos Bolagsverket.
Den 22-23 mars stod Lidköping värd för Skaraborgs Ung företagsamhets mässa för första gången. Antalet ungdomar som söker sig till den här kursen ökar för varje år – det är ett fantastiskt bra sätt att få en inblick i företagande och främja entreprenörsanda.
För att förmå nya företag att bildas, unga människor att satsa på egen verksamhet och att befintliga företag kan växa måste Lidköping uppfattas som en attraktiv ort att verka på. Det är min övertygelse att det är genom dialog mellan det lokala näringslivet och kommunen som vi kan förbättra näringslivsklimatet. Vi anordnar därför företagsbesök och frukostmöten. Ett sätt för dig att bidra till dialogen är att besöka Rådslaget den 26 april.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg

Rådslag 2017

Föreningen Bolagsrådet bjuder in till Rådslag och årsmöte torsdagen den 26 april.

Program

Företagsbesök enligt Vårgårdamodellen.
– Vd för Tillväxt Lidköping, Maria Källsson berättar om de företagsbesök som med start i höstas har genomförts. Företagen som besökts är: Hjertbergs, Fazer kvarn, Colorama, Eurofins, PaNi Mekaniska samt Franzéns Mekaniska.Dessa företagsbesök har kommit till stånd tack vare tidigare Rådslag enligt ”Vårgårdamodellen”.

– Marlene Hassel, expert på Centrumutveckling från Löddeköping berättar om resultat och goda exempel kring projektet ”Årets stadskärna”

– Vd för Tillväxt Lidköping, Maria Källsson och Magnus Franzén, Handelsutvecklare på Tillväxt Lidköping, informerar om projektet Årets stadskärna i Lidköping 

Tid: 2018-04-26, kl. 18.30
Plats: Närebo
Pris: Ingen kostnad, begränsat antal platser. Vi bjuder på mat och dryck.

Anmäl dig här

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter