Näringslivschefsträff i Skövde

Tillväxt Lidköping träffar idag Skaraborgs övriga 14 kommuners näringslivschefer och diskuterar vår regions gemensamma erbjudande för företagsetableringar. Tillsammans är vi starkare.

 

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg