Små företag men av stor vikt

Små och medelstora företag präglar Lidköpings näringsliv. Det blev än mer tydligt vid det frukostmöte som Företagarna och Tillväxt stod värd för den 20:e mars. Företagarnas VD Günther Mårder presenterade rykande färsk statistik – 7 050 jobb i Lidköping är sprungna ur små och medelstora företag och av dem är 3 254 arbetstillfällen från mikrobolag (färre än 10 anställda). Små företag är av stor betydelse för den här kommunens välfärd idag och imorgon.
Så glädjande då att Nyföretagarbarometern som presenterades för två veckor sedan toppas av Lidköping i Skaraborg både procentuellt och i antal nya företag som är registrerade hos Bolagsverket.
Den 22-23 mars stod Lidköping värd för Skaraborgs Ung företagsamhets mässa för första gången. Antalet ungdomar som söker sig till den här kursen ökar för varje år – det är ett fantastiskt bra sätt att få en inblick i företagande och främja entreprenörsanda.
För att förmå nya företag att bildas, unga människor att satsa på egen verksamhet och att befintliga företag kan växa måste Lidköping uppfattas som en attraktiv ort att verka på. Det är min övertygelse att det är genom dialog mellan det lokala näringslivet och kommunen som vi kan förbättra näringslivsklimatet. Vi anordnar därför företagsbesök och frukostmöten. Ett sätt för dig att bidra till dialogen är att besöka Rådslaget den 26 april.

Senast uppdaterat 17 april, 2018 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Blogg