Positiv utveckling för Lidköpings stadskärna

Lidköpings stadskärna utvecklar sig positivt, enligt en rapport som tagits fram av HUI research.

Rapporten visar att försäljningen av varor och tjänster i Sveriges stadskärnor utvecklades positivt under perioden 2016-2017 trots tuff konkurrens från bland annat externhandel och e-handel. Hotell- och restaurangnäringen bidrog starkt till utvecklingen medan butiker i stadskärnor hade det tufft.
Cityindex är en kartläggning som mäter alla Sveriges 104 stadskärnor ur ett kommersiellt perspektiv. Kartläggningen omfattar bland annat omsättningsutvecklingen för detaljhandel, restauranger, hotell och kommersiell service (till exempel gym, frisörer och biografer).
Lidköpings stadskärna hamnar långt över snittet, på plats nummer 14 av 104.

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter