Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Lidköping hamnar i år på plats 177 i Svenskt Näringslivs enkätundersökningen kring företagsklimatet i landets kommuner (plats 176 år 2017). Lidköpings samlade betyg blev 3,39 på en sexgradig skala (3,23 år 2017) vilket är en svag förbättring i helhetsbetyget.

”Denna låga placeringen visar att fler kommuner har tagit frågan på större allvar än Lidköping. Vi har ett överlag välmående näringsliv och konjunkturen är god så vi borde prestera långt bättre. Jag hoppas att detta understryker vikten av att fortsätta det arbete som är påbörjat kring att skapa en bättre dialog mellan det lokala näringslivet och politiker och tjänstemän inom Lidköpings Kommun.” säger VD Tillväxt Lidköping Maria Källsson

Läs mer här

Senast uppdaterat 2 oktober, 2018 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter