Att våga mäta – våga hitta nya mål – våga bli bättre

Inför släppet av Svensk Näringslivs årliga undersökning av näringslivsklimatet i Sveriges 290 kommuner får varenda näringslivschef i Sverige handsvett. Undersökningen kritiseras av många för att den inte tar med aspekten; om företagen som svarar på enkäten har haft någon faktiskt kontakt med kommunen eller inte. Det hänvisas hellre till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning Insikt. Oavsett så har Kommunrankingen ett enormt genomslag och har sett likadan ut över tid och ger därför ett bra underlag för jämförelser. Lidköping hamnade i år på plats 177 av 290.

Bolagsrådet, som är Lidköpings näringslivsförening, och som till 60 % äger Tillväxt Lidköping (40 % ägs av Lidköpings Kommun) https://tillvaxtlidkoping.se/e-tjanster/bolagsradet/ genomför under denna vecka en undersökning bland sina medlemmar. Idén bakom undersökningen är att få mer fakta kring företagens upplevelse av sina kontakter med kommunen. I nästa steg hoppas vi kunna skönja hur det allmänna intrycket ser ut, och om det finns brister. Därefter vill vi gemensamt med kommunen försöka hitta bra verktyg för en förbättrad dialog och förståelse för varandras verksamheter.

Lidköpings Kommun har redan initierat ett förvaltningsöverskridande arbete för att underlätta företagens kontakter med Kommunen – projektet heter ”1 väg in”. Byggchef Daniel Holdenmark är initiativtagare till samarbetet som Tillväxt deltar i och välkomnar.

I januari i år genomlystes Tillväxts verksamhet av två externa konsulter på uppdrag av Kommunstyrelsen. 80 intervjuer genomfördes bland medlemmar och icke-medlemmar. Undersökningen visade att Tillväxt Lidköping fullgjorde sitt uppdrag som ålagts oss av kommunen. Det framkom också föreställningar och meningar om vår verksamhet som inte bara var smickrande. Detta blev för styrelsen och för mig som VD en viktig information. Kritiken som framkom visade att vi behövde förtydliga vår verksamhet och det resulterade i att vi ville förändra och förbättra Tillväxt.

Vi välkomnar Bolagsrådets men även Svenskt Näringslivs och SKL:s underesökningar – vi bör ta samtliga på allvar och se dem som ett redskap för att bli bättre.

Nästa nyhetsbrev blir en årskavalkad över allt som skett inom Tillväxt 2018 så håll utkik! Och om du inte hunnit fylla i undersökningen så finns det några dagar ännu : Klicka här för att komma till undersökningen

Maria Källsson, Vd
Tillväxt Lidköping

Senast uppdaterat 30 november, 2018 by Marcus Johansson

Se fler nyheter i Aktiviteter, Nyheter